Innhold
Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses

> Lokale aktivitetsmidler (LAM)​​

  
  
  
LAM-tildeling 2018 RIR.pdf
  
2018
Retningslinjer for tildeling av LAM 2015 RIR.docx
  
2015
Utdelingsbrev og retningslinjer for tildeling av LAM 2016 RIR.pdf
  
2016
Utdelingsbrev og retningslinjer for tildeling av LAM 2017 RIR.docx
  
2017
Utdelingsbrev og retningslinjer for tildeling av LAM 2018 RIR.docx
  
2018